Welkom bij de SBKZ

Welkom op de website van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas

De Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ) is opgericht op 21 december 2011. Waarom een SBKZ? Het belang van extra focus op beeldende kunst binnen de gemeente Zuidplas is een goede zaak. De stichting beoogt specifiek de bewoners van de gemeente Zuidplas kennis te laten maken en nemen van de hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen, met name het werk van kunstenaars uit de gemeente Zuidplas. Tevens zal het samenbrengen van individuele kunstenaars worden bevorderd. Om meer specifiek de aandacht te kunnen richten op de beeldende kunst binnen onze gemeente en meer activiteiten te kunnen ontplooien is een stichting de geëigende bestuursvorm om dit te realiseren . Het is de bedoeling dit doel te verwezenlijken door het organiseren of laten organiseren van onder andere:

  • Exposities (zoals Pinkst’Art en bedrijfsexposities)
  • Lezingen
  • Kunstbijeenkomsten
  • gezamenlijk museabezoek
  • Het verwerven en beschikbaar stellen van kennis en know how

SBKZ heeft zitting in  de Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ) en de Stichting Cultureel Platform Zuidplas met als doel  zaken op het gebied van kunst op elkaar af te kunnen stemmen.