Actueel

Op 25 juni houdt Peter Thissen een lezing over het onderwerp:

Tendensen in de hedendaagse kunst

Toen Pablo Picasso zijn Demoiselle d`Avignon maakte had hij geen idee welke deksel hij van de doos van de tijdsgeest haalde. Hij gaf als kunstenaar vorm aan de behoefte om met een experiment iets te zeggen over 1907.

In het licht van nu kunnen we uitleggen waarom later de abstractie een logisch antwoord was in de jaren daarna. We kennen onze Mondriaans, Helma af Klints en Kandinsky`s. Het helpt dan dat we kijken naar een tijd die al een eeuw achter ons ligt. We hebben afstand en nemen dan gemakshalve de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkeling mee in onze theorie.

Maar, hoe zit dat met de kunst van nu? We zitten met onze neus op de tijd. Nog nooit werd de mens voorzien van zoveel informatie over de wereld als nu. Maar kunnen we daardoor ook zien wat de grote ontwikkelingen zijn? Wordt de informatie kortom tot kennis? Kunst probeert altijd een antwoord te geven op de tijd. Bewust of onbewust is een kunstenaar als kind van de tijd bezig om het onzichtbare zicht baar te maken. Hij/zij/het kan niet anders.

De kunsthistoricus Peter Thissen trekt de stoute schoenen aan en gaat een poging doen om zicht te krijgen op tendensen in de kunstwereld van nu. Wat valt op als je naar de hedendaagse kunst kijkt? In ieder geval zijn we het l`art pout l`art principe allang kwijt. Het kunstwerk is niet meer een ding an sich. Het staat voor een diepere waarheid die achter het voorwerp ligt. De kunst wil een ander verhaal vertellen, soms een parallelle werkelijkheid verbeelden. Maar tevens is de kunst recalcitrant en ongrijpbaar.

Gaat het Peter lukken? We gaan het zien. Het wordt een interessante en gezellige avond. Er komen heel wat nieuwe kunstenaars voorbij en wie weet heeft u na afloop de staart van de tijdsgeest wel te pakken.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 25 juni

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 25 juni

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

 

—————————————————————————————————————–

4 juni: Bjorn de Leeuw: Ensor

Op 4 juni houdt kunsthistoricus Bjorn de Leeuw een lezing over
Ensor.

We vieren dit jaar het Ensor-jaar: De Belgische schilder James Ensor overleed op 19
november 1949, dit jaar 75 jaar geleden. Dat laten ze in Oostende, zijn thuis, niet over hun
kant gaan. Ook Brussel pakt uit met een retrospectief. Reden genoeg voor uw gedienstige
kunstduider en Ensornaut Bjorn de Leeuw om die Ensor eens goed onder de loep te nemen.
Op 4 juni zal hij u voordragen uit zijn reisverslagen en Ensor en zijn geliefde Oostende aan u
openbaren. Een tipje van de sluier: het valt niet altijd mee. Maar ook en juist daarom beveelt
Bjorn de Leeuw u meer Ensor en meer Belgische kust aan. Nieuwsgierig? Komt allen!
De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 4 juni
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 4 juni
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

——————————————————————————————————————

Op 14 mei houdt Carina Mathot een lezing over het onderwerp:

  Bijzondere vrouwen in de Kunst 

 Deze lezing visualiseert het verhaal van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen in de Beeldende kunst vanaf begin 20steeeuw.

In de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden, meesterwerken scheppen. Vrouwen die – keer op keer – tornen aan de ideeën van wat typisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is. Die met conventies breken en grenzen verleggen.

 In de lezing wordt ingegaan op zaken als tweedimensionale kunst zoals schilderkunst, collage en fotografie, de architectuur en driedimensionale kunst als textiel en glaskunst.
Aan de orde komen onder meer Paula Rego, Zaha Hadid, Francine Houben en Maria Roosen.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 14 mei

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 14 mei

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

——————————————————————————————————————-Op dinsdagavond 16 april houdt kunsthistoricus Patricia Huisman een lezing over één van
de grootste surrealistische kunstenaars van de 20 ste eeuw: Salvador Dali.
Dit jaar precies 100 jaar geleden ontstond de kunststroming van het surrealisme. En wie
denkt aan surrealisme, denkt al snel ook aan Salvador Dalí! Vanuit Spanje vertrok hij eind
jaren ’20 naar Parijs en sloot zich daar aan bij deze kunstenaarsgroep. De surrealisten
werden onder andere beïnvloed door de ideeën van Freud over dromen en de beleving van
het onderbewuste. Dat is heel goed terug te zien in de schilderijen van Dalí, het zijn vaak
combinaties van vervreemdende elementen die uit een droom, visioen of soms zelfs een
nachtmerrie lijken te komen.
Dalí had veel succes met zijn surrealistische schilderijen en objecten, en daarnaast werd hij
ook heel beroemd vanwege zijn opvallende persoonlijkheid. Van Parijs tot aan New York; hij
vertoonde zich graag aan het publiek en streefde naar faam. Samen met zijn muze en
geliefde Gala bereikte hij tijdens zijn leven de toppen van zijn roem en succes.
Ga mee in deze lezing door de surrealistische droomwereld van Salvador Dalí!

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 16 april
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 16 april
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

Spanish painter Salvador DALI.

——————————————————————————————————————-Op dinsdagavond 19 maart houdt kunsthistoricus Sophie Oosterwijk een lezing met als titel:

 

Frans Hals: een Vlaamse portretschilder in Haarlem?

Frans Hals (c.1582/3-1666) is zonder twijfel een van de drie grootste schilders van de Nederlandse 17de eeuw. Hij werd echter geboren in Antwerpen en hoewel hij in Haarlem opgroeide en werkte, heeft zijn vlotte schilderstijl iets Vlaams. Zijn portretten en ’tronies’ lijken vaak ongedwongen of zelfs spontaan, vooral wanneer hij kinderen of vrolijke drinkers schilderde. Ook in zijn portretten van echtparen, schutters en regenten wist hij karakters levendig en virtuoos weer te geven. Terecht worden er in 2023-24 twee grote tentoonstellingen aan deze beroemde schilder gewijd: eerst in Londen en 16 februari-9 juni 2024 in het Rijksmuseum.

 

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 19 maart

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 19 maart

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

——————————————————————————————————————–Op dinsdagavond 13 februari houdt kunsthistoricus Bjorn de Leeuw een lezing met als titel:
Arte povera en gelijktijdige stromingen. Bjorn meldt het volgende:
Arte Povera, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het heeft alles te maken met
de fundamentele vragen die Europese kunstenaars zich stellen in een tijd waarin
kapitalisme en consumentisme vanuit Amerika ons continent overspoelen. Andy
Warhol had van kunst handelswaar gemaakt, of van handelswaar kunst, en dat
leidde bij de Europese kunstenaar, de Italiaanse in het bijzonder, tot een
identiteitscrisis. Een diepgravend onderzoek naar de oorspronkelijkheid van het
kunstwerk was het gevolg. Uit goedkope en beschikbare materialen maakten ze
nieuwe kunstvoorwerpen, een kunst ontdaan van alle historische associaties. Een
"verarmde" kunst. Uitgerekend in Italië, waar die traditie geboren was, weegt die
geschiedenis natuurlijk zwaar. En we kijken ook naar stromingen als Fluxus en
Performance art.
Kunst genieten heeft vooral met je perspectief te maken. Arte povera probeert
ons dat te leren. We leren opnieuw kijken, voorbij de waan van de dag, opdat de
liefde opflakkert, zo aan de vooravond van Valentijn.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 13 februari
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 13 februari
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk——————————————————————————————————————-

Op dinsdagavond 9 januari 2024 houdt kunsthistoricus Peter Thissen een lezing over het werk van Ai Weiwei.

De tentoonstelling In search of humanity van deze kunstenaar is tot 3 maart te zien in De Kunsthal van Rotterdam. Aan de hand van 120 kunstwerken wordt het oeuvre van ruim veertig jaar belicht.

Het blad Foreign Policy noemde hem ooit de grootste denker van onze tijd, hij was persoon van het jaar in Time en hij wordt door Artreview de grootste kunstenaar van onze tijd genoemd.
Reden genoeg om deze tentoonstelling niet aan u voorbij te laten gaan.

Peter Thissen geeft u in zijn lezing handvatten om grip te krijgen op het conceptuele werk van de kunstenaar. Is Ai Weiwei een nar of een rebel? Of stelt hij ons morele vragen?

Na deze lezing zult u niet meer ontkomen aan de poëtische en filosofische zeggingskracht van het werk. Peter gaat dieper in op de invloed van de vader van de kunstenaar, die een groot dichter was in China, en hij zal ook toelichten hoe Ai Weiwei in de Chinese cel belandt en vervolgens het land wordt uitgezet.

Ai Weiwei, de kunstenaar, architect, filmmaker, activist, antiekhandelaar en filosoof houdt ons een spiegel voor waarin we onze tijd op een morele wijze weerspiegeld kunnen zien.

 

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 9 januari

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 9 januari

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

—————————————————————————————————————

SBKZ lezing op 12 december 2023 in Swanla onder de titel:

 

Hilma af Klint

(n.a.v. de tentoonstelling “Hilma af Klint & Piet Mondriaan”, die momenteel draait in het Kunstmuseum Den Haag.).

Onze spreker Wendy Fossen zegt over de lezing:

De Zweedse schilder Hilma af Klint (1862-1944) is inmiddels geaccepteerd als een van de abstracte pioniers – naast Mondriaan, Kandinsky en Malevitsj.
Het vergelijken van haar werk met dat van hen is echter appels met peren vergelijken. Weliswaar is Af Klint net als Mondriaan lid geweest van de theosofische vereniging, haar zoektocht naar het hogere is een hele andere geweest dan de zijne.
Dat is al dusdanig interessant dat we de lezing daar al met gemak mee vullen. We laten Mondriaan dus voor wat hij is, en focussen ons het spirituele, kleurrijke en vernieuwende werk van Hilma Af Klint.

 

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 december

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 december

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

 

———————————————————————————————————————SBKZ lezing op 14 november 2023 in Swanla onder de titel:

 

Brueghel:  De familiereünie

Na de succesvolle tentoonstelling van het Noordbrabants Museum over Jeroen Bosch in 2016, is het tijd voor de familie Brueghel. Voor het eerst zijn alle vijf generaties van deze schildersfamilie verbonden in een omvangrijke tentoonstelling waarin alles aan bod komt. Waaronder de sterke familiebanden, hun innovatieve denkwijze en tomeloze ambitie en natuurlijk de kunstwerken. Van generatie op generatie bleef het familiebedrijf Brueghel een internationaal succes. Ontdek het geheim van een van de meest belangrijke families in de kunstgeschiedenis.

De lezing wordt gegeven door Hoo Man Chan, één van onze vaste sprekers, die eerder
boeiende lezingen gaf over exposities als “De tuinen van Monet”  en ”Johannes Vermeer”.

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 14 november

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 14 november

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

———————————————————————————————–

SBKZ lezing op 12 september 2023 in Swanla onder de titel:
Kunst gecreëerd door AI (Kunstmatige intelligentie).
door Henk ten Hoopen en Laila Bakker
In de presentatie zal worden ingegaan op de visie op kunst door de eeuwen heen. Van de
muurschilderingen in de grotten van Lascaux tot de banaan met ductape aan de muur geplakt en
kunst gecreëerd door de computer. Kun je AI kunst herkennen? Je zult het zelf mogen beoordelen.
Het zal een interactieve bijeenkomst zijn. Laila Bakker zal ons meenemen in het daadwerkelijk
creëren van AI kunst. De zaal mag met suggesties komen voor een, ter plaatse, te creëren
kunstwerk,
Tenslotte een discussie of AI als echte kunst kan worden gekwalificeerd en wat beschouwen we als
“kunst”?

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van
20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 september
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 september
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet
anders mogelijk.

plaatje lezing 10 10 AI

Expositie van vrienden van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ) in de OUDHEIDKAMER IN DE
HOEVE ‘NOOIT GEDACHT’’, ’s-Gravenweg 6A, Nieuwerkerk aan den IJssel

In het museum zijn verschillende multimediaschermen opgesteld met daarop beelden van oude
beroepen en activiteiten op- en rond de boerderij. Ook worden er doorlopend rondleidingen
gegeven op de hieronder genoemde data.
Naast de permanente tentoonstelling is er vanaf 5 augustus een expositie van schilderijen van de
vrienden van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas . Een aantal van de schilderijen heeft als thema
“Levend Erfgoed”, het thema van de Open Monumentendag.
Openingstijden:
Op 5 aug, 2 sept. (officiële opening) en 7 okt. zijn er reguliere open dagen van de Oudheidskamer.
Dan is de kamer geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Op 9 september (Open Monumentendag) is de Oudheidkamer open van 10.30 tot 16.00 uur
Op 23, 30 sept. en 14 en 21 okt. Is de Oudheidskamer ook open van 14:00 tot 16:00.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur SBKZ,
Henk ten Hoopen (voorzitter)

————————————————————————————————————–

Op 13 juni houdt Bjorn van der Leeuw voor SBKZ een lezing n.a.v. de nu lopende expositie:

Escher – Andere wereld
M.C. Escher, een andere wereld. Wie kent de onmogelijke werelden van M.C. Escher niet? Ze zijn de vruchten van wetenschappelijke interesses en een brede blik op de wereld. Dankzij het familiekapitaal hoeft de fragiele Maurits Escher (1898 – 1972) geen dag in zijn leven te werken en kan hij de wereld rondreizen, op zoek naar meer prikkelende ervaringen dan het saaie Nederland hem bood.

Zijn blik op de bestaande en de niet-bestaande wereld is vereeuwigd in talloze virtuoze en raadselachtige tekeningen. Ter ere van die wereld op-zijn- kop ontwierp het Belgisch kunstenaarsduo Gijs van Vaerenbergh voor het Kunstmuseum Den
Haag een immersieve tentoonstellingsruimte die aan veel aspecten van Eschers
verbeeldingswereld recht probeert te doen. Eschernaut Bjorn de Leeuw brengt verslag uit van zijn ervaringen in het Escher-universum en alle eigenaardigheden die hij er aantrof. Een reis door tijd en ruimte en met venijn in de staart…

Een andere wereld. Komt dat zien!

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 13 juni
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 13 juni
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

——————————————————————–

Op 9 mei houdt Mirelle Nunes voor SBKZ de lezing:

Beeldhouwen met bomen. Over de beeldhouwer Guiseppe Penone
Penone stamt af van een boerenfamilie en werkte veel in de natuur in de omgeving van zijn
ouderlijk huis in Garessio. In die omgeving bevinden zich veel bossen, riviertjes en
prehistorische grotten. Hij maakt beelden en installaties van natuurlijke materialen zoals
steen, hout, klei en delen van planten. Het werk gaat steeds over de relatie van de mens (het
menselijk lichaam) tot de natuur (aarde). Zijn beelden worden ook in brons gegoten of als
keramische objecten getoond.
[plaatje]
De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 9 mei
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 9 mei
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

 

—————————————————————————–

Op 11 april houdt Willy Atema voor SBKZ de lezing:

 

DE KUNSTENAAR (LHBTIQ+ ) EN ZIJN MUZE (HIJ/ZIJ/HEN/HUH)

Onze spreker zegt daarover:

De Griekse mythologie kende negen muzen, dochters van Zeus, koning der Goden, en Mnemosyne die over het geheugen en artistieke inspiratie ging. Geboren aan de voet van de Olympus waren het de godinnen van de kunsten: muziek, dans, zang, poëzie en geheugen. Ze werden aangeroepen, als door Vergillius ‘Muze, breng mij de oorzaken in herinnering …’ waarop de inspiratie doorkwam. Muzen inspireerden tot meesterwerken, van het atelier van Leonardo tot de covers van Vogue of vinyl…

De vrouw als muze werd in het atelier of leven van de mannelijke kunstenaar toegelaten vooral de mannelijke superioriteit en/of genialiteit benadrukkend. In onze tijd heeft de muze heel veel vormen, bemind door de een, bespot door de ander. De muze zal blijven bestaan, maar het eeuwenlange patriarchaat legt het af.
Wen er maar aan, ook in de beeldende kunst …

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 11 april

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 11 april
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

———————————————————————————————————————

 

Op 21 maart organiseert SBKZ een lezing over de momenteel in het Rijksmuseum
Amsterdam lopende tentoonstelling “Johannes Vermeer. De lezing wordt gehouden in
dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00
uur. Spreker is Hoo Man Chan.
De expositie in Amsterdam is al uitverkocht, maar bij ons kunt u nog terecht en zit u op de eerste rang.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 maart
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 maart
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

Op 21 februari 2023 organiseert SBKZ een lezing over het Nederlands Fotomuseum, gelegen op de Kop van Zuid. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De museumdocent Hannah Kalverda zal deze presentatie (met beeldondersteuning) verzorgen.

In de presentatie zal aanbod komen:

  1. Introductie over het museum en de Eregalerij.
  2. Introductie op het werk van Sanja Marušić – Out of this world (te zien in ons museum van 18 februari t/m 18 juni 2023)
  3. Introductie op het werk van Claudia Heinermann – Siberean Exils (te zien in ons museum van 28 januari t/m 14 mei 2023)

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Eregalerij samengesteld voor fotografie als hedendaags en actueel medium. Deze wereldwijde primeur is voor Nederland en te zien in het Nederlands Fotomuseum.

In de Eregalerij vertellen 99 foto’s samen het verhaal van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland vanaf 1842. Het toont de hoogtepunten, de vernieuwingen en de enorme stappen die fotografen maakten. Iedere foto die onderdeel uitmaakt van de Eregalerij is van iconische waarde door hun maatschappelijke en artistieke betekenis.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 februari.

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 februari en uw naam.
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.
————————————————————————————————————–
Op 8 november a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing:

“Marinetti en het Futurisme” door Peter Thissen.
De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat.
Daarin vermeldt u: Lezing 8 november
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op
bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v.
Lezing 8 november

Op 11 oktober a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing:

“Maakt Kunst gelukkig?”  door Carina Mathot.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing 11 oktober
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing 11 oktober

Op 13 september a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing:

 

200 jaar Mauritshuis” door Wendy Fossen.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing Mauritshuis.
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing Mauritshuis.

Nata Kharit exposeert in het Gemeentehuis Nieuwerkerk a/d IJssel

juli 2022

Pop-up Galerie Moerkapelle

Gezien vanuit het perspectief van een vissenoog.

Onze trots, de nieuwe, tijdelijke Galerie in de Dorpsstraat 28 in Moerkapelle.

Afwijkende lijnen ? Niets is recht vanuit het oogpunt van de vis.

Zo ook niet de kunstenaars die hun ziel en zaligheid prijsgeven in hun werk. Mooi ?  vraagteken ? uitgesproken ….?  Het wordt pas zichtbaar wanneer je als beschouwer  jezelf een oordeel veroorlooft. Maar… dit kan pas als je in ogenschouw staat met het werk van de kunstenaar die in zijn creatie schoonheid, prikkeling, reactie heeft opgesloten die alleen door de beschouwer kan worden ontsloten en ervaren.

Wij kunstenaars kunnen niet anders dan toegeven aan onze drang en passie.

De drempel van onze Galerie is circa 5 centimeter hoog, laag genoeg dus om een kwartiertje voor uit te trekken. Laat u verrassen !

Pop-up Galerie Moerkapelle.

Dorpsstraat 28

Moerkapelle

Open zaterdag’s tussen 12:00 en 17:00 uur.

Tevens op afspraak, bel hiervoor 06 55324525.

 

 

Vanaf heden is er expositieruimte beschikbaar voor kunstenaars die vriend zijn van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas. De ruimte is gelegen in de Dorpstraat 28, in Moerkapelle.

Dankzij de bereidwilligheid van makelaar Van der Panne, mag de leegstaande ruimte in de Dorpsstraat gebruikt worden om te exposeren. Deze ruimte mag gebruikt worden totdat er een huurder gevonden is. Een prachtig gebaar van deze makelaar.

  • De openingstijden zijn: in principe elke zaterdag van 12:00 – 17:00 uur, of na telefonische afspraak via tel 06 55324525
  • De werken zijn van verschillende kunstenaars die vriend zijn van Stichting Beeldende Kunst Zuidplas
  • De kunstwerken worden om de maand gewisseld.

Er is nu werk te zien van o.a.

Antoinette Micke

Walther Micke

Adriana Bontenbal

Kees Doedeijns

Marius Boer

De opening van de expositie is op zaterdag 18 juni dus ondanks de hitte , stap op de fiets of kom wandelend en werp een verkoelende blik op de collectie

Wij zien u graag !