Lezingen

 

Op 25 juni houdt Peter Thissen een lezing over het onderwerp:

Tendensen in de hedendaagse kunst

Toen Pablo Picasso zijn Demoiselle d`Avignon maakte had hij geen idee welke deksel hij van de doos van de tijdsgeest haalde. Hij gaf als kunstenaar vorm aan de behoefte om met een experiment iets te zeggen over 1907.

In het licht van nu kunnen we uitleggen waarom later de abstractie een logisch antwoord was in de jaren daarna. We kennen onze Mondriaans, Helma af Klints en Kandinsky`s. Het helpt dan dat we kijken naar een tijd die al een eeuw achter ons ligt. We hebben afstand en nemen dan gemakshalve de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkeling mee in onze theorie.

Maar, hoe zit dat met de kunst van nu? We zitten met onze neus op de tijd. Nog nooit werd de mens voorzien van zoveel informatie over de wereld als nu. Maar kunnen we daardoor ook zien wat de grote ontwikkelingen zijn? Wordt de informatie kortom tot kennis? Kunst probeert altijd een antwoord te geven op de tijd. Bewust of onbewust is een kunstenaar als kind van de tijd bezig om het onzichtbare zicht baar te maken. Hij/zij/het kan niet anders.

De kunsthistoricus Peter Thissen trekt de stoute schoenen aan en gaat een poging doen om zicht te krijgen op tendensen in de kunstwereld van nu. Wat valt op als je naar de hedendaagse kunst kijkt? In ieder geval zijn we het l`art pout l`art principe allang kwijt. Het kunstwerk is niet meer een ding an sich. Het staat voor een diepere waarheid die achter het voorwerp ligt. De kunst wil een ander verhaal vertellen, soms een parallelle werkelijkheid verbeelden. Maar tevens is de kunst recalcitrant en ongrijpbaar.

Gaat het Peter lukken? We gaan het zien. Het wordt een interessante en gezellige avond. Er komen heel wat nieuwe kunstenaars voorbij en wie weet heeft u na afloop de staart van de tijdsgeest wel te pakken.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 25 juni

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 25 juni

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

Historie:

Op 14 mei 2024 houdt Carina Mathot een lezing over het onderwerp:

 

 Bijzondere vrouwen in de Kunst 

 Deze lezing visualiseert het verhaal van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen in de Beeldende kunst vanaf begin 20steeeuw.

In de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden, meesterwerken scheppen.

Vrouwen die – keer op keer – tornen aan de ideeën van wat typisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is.

Die met conventies breken en grenzen verleggen.

 

In de lezing wordt ingegaan op zaken als tweedimensionale kunst zoals schilderkunst, collage en fotografie, de architectuur en driedimensionale kunst als textiel en glaskunst.

Aan de orde komen onder meer Paula Rego, Zaha Hadid, Francine Houben en Maria Roosen.

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 14 mei

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 14 mei

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.


Komende lezingen:

Op 4 juni kunsthistoricus Bjorn de Leeuw een lezing over

Ensor.

 

We vieren dit jaar het Ensor-jaar: De Belgische schilder James Ensor overleed op 19 november 1949, dit jaar 75 jaar geleden. Dat laten ze in Oostende, zijn thuis, niet over hun kant gaan. Ook Brussel pakt uit met een retrospectief. Reden genoeg voor uw gedienstige kunstduider en Ensornaut Bjorn de Leeuw om  die Ensor eens goed onder de loep te nemen. Op 4 juni zal hij u voordragen uit zijn reisverslagen en Ensor en zijn geliefde Oostende aan u openbaren. Een tipje van de sluier: het valt niet altijd mee. Maar ook en juist daarom beveelt Bjorn de Leeuw u meer Ensor en meer Belgische kust aan. Nieuwsgierig? Komt allen!

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 4 juni

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 4 juni

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

Op dinsdagavond 19 maart houdt kunsthistoricus Sophie Oosterwijk een lezing met als titel:

 

Frans Hals: een Vlaamse portretschilder in Haarlem?

Frans Hals (c.1582/3-1666) is zonder twijfel een van de drie grootste schilders van de Nederlandse 17de eeuw. Hij werd echter geboren in Antwerpen en hoewel hij in Haarlem opgroeide en werkte, heeft zijn vlotte schilderstijl iets Vlaams. Zijn portretten en ’tronies’ lijken vaak ongedwongen of zelfs spontaan, vooral wanneer hij kinderen of vrolijke drinkers schilderde. Ook in zijn portretten van echtparen, schutters en regenten wist hij karakters levendig en virtuoos weer te geven. Terecht worden er in 2023-24 twee grote tentoonstellingen aan deze beroemde schilder gewijd: eerst in Londen en 16 februari-9 juni 2024 in het Rijksmuseum.

 

 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 19 maart

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 19 maart

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

 

Op dinsdagavond 13 februari houdt kunsthistoricus Bjorn de Leeuw een lezing met als titel:
Arte povera en gelijktijdige stromingen. Bjorn meldt het volgende:
Arte Povera, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het heeft alles te maken met
de fundamentele vragen die Europese kunstenaars zich stellen in een tijd waarin
kapitalisme en consumentisme vanuit Amerika ons continent overspoelen. Andy
Warhol had van kunst handelswaar gemaakt, of van handelswaar kunst, en dat
leidde bij de Europese kunstenaar, de Italiaanse in het bijzonder, tot een
identiteitscrisis. Een diepgravend onderzoek naar de oorspronkelijkheid van het
kunstwerk was het gevolg. Uit goedkope en beschikbare materialen maakten ze
nieuwe kunstvoorwerpen, een kunst ontdaan van alle historische associaties. Een
"verarmde" kunst. Uitgerekend in Italië, waar die traditie geboren was, weegt die
geschiedenis natuurlijk zwaar. En we kijken ook naar stromingen als Fluxus en
Performance art.
Kunst genieten heeft vooral met je perspectief te maken. Arte povera probeert
ons dat te leren. We leren opnieuw kijken, voorbij de waan van de dag, opdat de
liefde opflakkert, zo aan de vooravond van Valentijn.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 13 februari
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 13 februari
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

———————————————————————————————————————-

Op dinsdagavond 9 januari 2024 houdt kunsthistoricus Peter Thissen een lezing over het werk van Ai Weiwei. De tentoonstelling In search of humanity van deze kunstenaar is tot 3 maart te zien in De Kunsthal van Rotterdam. Aan de hand van 120 kunstwerken wordt het oeuvre van ruim veertig jaar belicht. Het blad Foreign Policy noemde hem ooit de grootste denker van onze tijd, hij was persoon van het jaar in Time en hij wordt door Artreview de grootste kunstenaar van onze tijd genoemd. Reden genoeg om deze tentoonstelling niet aan u voorbij te laten gaan. Peter Thissen geeft u in zijn lezing handvatten om grip te krijgen op het conceptuele werk van de kunstenaar. Is Ai Weiwei een nar of een rebel? Of stelt hij ons morele vragen? Na deze lezing zult u niet meer ontkomen aan de poëtische en filosofische zeggingskracht van het werk. Peter gaat dieper in op de invloed van de vader van de kunstenaar, die een groot dichter was in China, en hij zal ook toelichten hoe Ai Weiwei in de Chinese cel belandt en vervolgens het land wordt uitgezet. Ai Weiwei, de kunstenaar, architect, filmmaker, activist, antiekhandelaar en filosoof houdt ons een spiegel voor waarin we onze tijd op een morele wijze weerspiegeld kunnen zien. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 9 januari Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 9 januari Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ————————————————————————————————————— SBKZ lezing op 12 december 2023 in Swanla onder de titel: Hilma af Klint (n.a.v. de tentoonstelling “Hilma af Klint & Piet Mondriaan”, die momenteel draait in het Kunstmuseum Den Haag.). Onze spreker Wendy Fossen zegt over de lezing: De Zweedse schilder Hilma af Klint (1862-1944) is inmiddels geaccepteerd als een van de abstracte pioniers – naast Mondriaan, Kandinsky en Malevitsj. Het vergelijken van haar werk met dat van hen is echter appels met peren vergelijken. Weliswaar is Af Klint net als Mondriaan lid geweest van de theosofische vereniging, haar zoektocht naar het hogere is een hele andere geweest dan de zijne. Dat is al dusdanig interessant dat we de lezing daar al met gemak mee vullen. We laten Mondriaan dus voor wat hij is, en focussen ons het spirituele, kleurrijke en vernieuwende werk van Hilma Af Klint. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 december Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 december Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ———————————————————————————————————————SBKZ lezing op 14 november 2023 in Swanla onder de titel: Brueghel:  De familiereünie Na de succesvolle tentoonstelling van het Noordbrabants Museum over Jeroen Bosch in 2016, is het tijd voor de familie Brueghel. Voor het eerst zijn alle vijf generaties van deze schildersfamilie verbonden in een omvangrijke tentoonstelling waarin alles aan bod komt. Waaronder de sterke familiebanden, hun innovatieve denkwijze en tomeloze ambitie en natuurlijk de kunstwerken. Van generatie op generatie bleef het familiebedrijf Brueghel een internationaal succes. Ontdek het geheim van een van de meest belangrijke families in de kunstgeschiedenis. De lezing wordt gegeven door Hoo Man Chan, één van onze vaste sprekers, die eerder boeiende lezingen gaf over exposities als “De tuinen van Monet”  en ”Johannes Vermeer”. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 14 november Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 14 november Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ———————————————————————————————– SBKZ lezing op 12 september 2023 in Swanla onder de titel: Kunst gecreëerd door AI (Kunstmatige intelligentie). door Henk ten Hoopen en Laila Bakker In de presentatie zal worden ingegaan op de visie op kunst door de eeuwen heen. Van de muurschilderingen in de grotten van Lascaux tot de banaan met ductape aan de muur geplakt en kunst gecreëerd door de computer. Kun je AI kunst herkennen? Je zult het zelf mogen beoordelen. Het zal een interactieve bijeenkomst zijn. Laila Bakker zal ons meenemen in het daadwerkelijk creëren van AI kunst. De zaal mag met suggesties komen voor een, ter plaatse, te creëren kunstwerk, Tenslotte een discussie of AI als echte kunst kan worden gekwalificeerd en wat beschouwen we als “kunst”? De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 september Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 september Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. plaatje lezing 10 10 AI Expositie van vrienden van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ) in de OUDHEIDKAMER IN DE HOEVE ‘NOOIT GEDACHT’’, ’s-Gravenweg 6A, Nieuwerkerk aan den IJssel In het museum zijn verschillende multimediaschermen opgesteld met daarop beelden van oude beroepen en activiteiten op- en rond de boerderij. Ook worden er doorlopend rondleidingen gegeven op de hieronder genoemde data. Naast de permanente tentoonstelling is er vanaf 5 augustus een expositie van schilderijen van de vrienden van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas . Een aantal van de schilderijen heeft als thema “Levend Erfgoed”, het thema van de Open Monumentendag. Openingstijden: Op 5 aug, 2 sept. (officiële opening) en 7 okt. zijn er reguliere open dagen van de Oudheidskamer. Dan is de kamer geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Op 9 september (Open Monumentendag) is de Oudheidkamer open van 10.30 tot 16.00 uur Op 23, 30 sept. en 14 en 21 okt. Is de Oudheidskamer ook open van 14:00 tot 16:00. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur SBKZ, Henk ten Hoopen (voorzitter) ————————————————————————————————————– Op 13 juni houdt Bjorn van der Leeuw voor SBKZ een lezing n.a.v. de nu lopende expositie: Escher – Andere wereld M.C. Escher, een andere wereld. Wie kent de onmogelijke werelden van M.C. Escher niet? Ze zijn de vruchten van wetenschappelijke interesses en een brede blik op de wereld. Dankzij het familiekapitaal hoeft de fragiele Maurits Escher (1898 – 1972) geen dag in zijn leven te werken en kan hij de wereld rondreizen, op zoek naar meer prikkelende ervaringen dan het saaie Nederland hem bood. Zijn blik op de bestaande en de niet-bestaande wereld is vereeuwigd in talloze virtuoze en raadselachtige tekeningen. Ter ere van die wereld op-zijn- kop ontwierp het Belgisch kunstenaarsduo Gijs van Vaerenbergh voor het Kunstmuseum Den Haag een immersieve tentoonstellingsruimte die aan veel aspecten van Eschers verbeeldingswereld recht probeert te doen. Eschernaut Bjorn de Leeuw brengt verslag uit van zijn ervaringen in het Escher-universum en alle eigenaardigheden die hij er aantrof. Een reis door tijd en ruimte en met venijn in de staart… Een andere wereld. Komt dat zien! De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 13 juni Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 13 juni Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ——————————————————————– Op 9 mei houdt Mirelle Nunes voor SBKZ de lezing: Beeldhouwen met bomen. Over de beeldhouwer Guiseppe Penone Penone stamt af van een boerenfamilie en werkte veel in de natuur in de omgeving van zijn ouderlijk huis in Garessio. In die omgeving bevinden zich veel bossen, riviertjes en prehistorische grotten. Hij maakt beelden en installaties van natuurlijke materialen zoals steen, hout, klei en delen van planten. Het werk gaat steeds over de relatie van de mens (het menselijk lichaam) tot de natuur (aarde). Zijn beelden worden ook in brons gegoten of als keramische objecten getoond. [plaatje] De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 9 mei Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 9 mei Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. —————————————————————————– Op 11 april houdt Willy Atema voor SBKZ de lezing: DE KUNSTENAAR (LHBTIQ+ ) EN ZIJN MUZE (HIJ/ZIJ/HEN/HUH) Onze spreker zegt daarover: De Griekse mythologie kende negen muzen, dochters van Zeus, koning der Goden, en Mnemosyne die over het geheugen en artistieke inspiratie ging. Geboren aan de voet van de Olympus waren het de godinnen van de kunsten: muziek, dans, zang, poëzie en geheugen. Ze werden aangeroepen, als door Vergillius ‘Muze, breng mij de oorzaken in herinnering …’ waarop de inspiratie doorkwam. Muzen inspireerden tot meesterwerken, van het atelier van Leonardo tot de covers van Vogue of vinyl… De vrouw als muze werd in het atelier of leven van de mannelijke kunstenaar toegelaten vooral de mannelijke superioriteit en/of genialiteit benadrukkend. In onze tijd heeft de muze heel veel vormen, bemind door de een, bespot door de ander. De muze zal blijven bestaan, maar het eeuwenlange patriarchaat legt het af. Wen er maar aan, ook in de beeldende kunst … De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 11 april Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 11 april Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ——————————————————————————————————————— Op 21 maart organiseert SBKZ een lezing over de momenteel in het Rijksmuseum Amsterdam lopende tentoonstelling “Johannes Vermeer. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Spreker is Hoo Man Chan. De expositie in Amsterdam is al uitverkocht, maar bij ons kunt u nog terecht en zit u op de eerste rang. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 maart Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 maart Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. Op 21 februari 2023 organiseert SBKZ een lezing over het Nederlands Fotomuseum, gelegen op de Kop van Zuid. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De museumdocent Hannah Kalverda zal deze presentatie (met beeldondersteuning) verzorgen. In de presentatie zal aanbod komen:
 1. Introductie over het museum en de Eregalerij.
 2. Introductie op het werk van Sanja Marušić – Out of this world (te zien in ons museum van 18 februari t/m 18 juni 2023)
 3. Introductie op het werk van Claudia Heinermann – Siberean Exils (te zien in ons museum van 28 januari t/m 14 mei 2023)
Voor het eerst in de geschiedenis is er een Eregalerij samengesteld voor fotografie als hedendaags en actueel medium. Deze wereldwijde primeur is voor Nederland en te zien in het Nederlands Fotomuseum. In de Eregalerij vertellen 99 foto’s samen het verhaal van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland vanaf 1842. Het toont de hoogtepunten, de vernieuwingen en de enorme stappen die fotografen maakten. Iedere foto die onderdeel uitmaakt van de Eregalerij is van iconische waarde door hun maatschappelijke en artistieke betekenis. Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling: Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 februari. Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 februari en uw naam. Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12. Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk. ————————————————————————————————————– Op 8 november a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing: “Marinetti en het Futurisme” door Peter Thissen. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing 8 november Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing 8 november Op 11 oktober a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing: “Maakt Kunst gelukkig?”  door Carina Mathot. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing 11 oktober Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing 11 oktober Op 13 september a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing: 200 jaar Mauritshuis” door Wendy Fossen. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing Mauritshuis. Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing Mauritshuis.
Nata Kharit exposeert in het Gemeentehuis Nieuwerkerk a/d IJssel juli 2022 Pop-up Galerie Moerkapelle Gezien vanuit het perspectief van een vissenoog. Onze trots, de nieuwe, tijdelijke Galerie in de Dorpsstraat 28 in Moerkapelle. Afwijkende lijnen ? Niets is recht vanuit het oogpunt van de vis. Zo ook niet de kunstenaars die hun ziel en zaligheid prijsgeven in hun werk. Mooi ?  vraagteken ? uitgesproken ….?  Het wordt pas zichtbaar wanneer je als beschouwer  jezelf een oordeel veroorlooft. Maar… dit kan pas als je in ogenschouw staat met het werk van de kunstenaar die in zijn creatie schoonheid, prikkeling, reactie heeft opgesloten die alleen door de beschouwer kan worden ontsloten en ervaren. Wij kunstenaars kunnen niet anders dan toegeven aan onze drang en passie. De drempel van onze Galerie is circa 5 centimeter hoog, laag genoeg dus om een kwartiertje voor uit te trekken. Laat u verrassen ! Pop-up Galerie Moerkapelle. Dorpsstraat 28 Moerkapelle Open zaterdag’s tussen 12:00 en 17:00 uur. Tevens op afspraak, bel hiervoor 06 55324525.
 

Vanaf heden is er expositieruimte beschikbaar voor kunstenaars die vriend zijn van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas. De ruimte is gelegen in de Dorpstraat 28, in Moerkapelle. Dankzij de bereidwilligheid van makelaar Van der Panne, mag de leegstaande ruimte in de Dorpsstraat gebruikt worden om te exposeren. Deze ruimte mag gebruikt worden totdat er een huurder gevonden is. Een prachtig gebaar van deze makelaar.

 • De openingstijden zijn: in principe elke zaterdag van 12:00 – 17:00 uur, of na telefonische afspraak via tel 06 55324525
 • De werken zijn van verschillende kunstenaars die vriend zijn van Stichting Beeldende Kunst Zuidplas
 • De kunstwerken worden om de maand gewisseld.

Er is nu werk te zien van o.a. Antoinette Micke Walther Micke Adriana Bontenbal Kees Doedeijns Marius Boer De opening van de expositie is op zaterdag 18 juni dus ondanks de hitte , stap op de fiets of kom wandelend en werp een verkoelende blik op de collectie Wij zien u graag !

———————————————————————————————————————

SBKZ lezing op 12 december 2023 in Swanla onder de titel:

Hilma af Klint

(n.a.v. de tentoonstelling “Hilma af Klint & Piet Mondriaan”, die momenteel draait in het Kunstmuseum Den Haag.).

Onze spreker Wendy Fossen zegt over de lezing:

De Zweedse schilder Hilma af Klint (1862-1944) is inmiddels geaccepteerd als een van de abstracte pioniers – naast Mondriaan, Kandinsky en Malevitsj.
Het vergelijken van haar werk met dat van hen is echter appels met peren vergelijken. Weliswaar is Af Klint net als Mondriaan lid geweest van de theosofische vereniging, haar zoektocht naar het hogere is een hele andere geweest dan de zijne.
Dat is al dusdanig interessant dat we de lezing daar al met gemak mee vullen. We laten Mondriaan dus voor wat hij is, en focussen ons het spirituele, kleurrijke en vernieuwende werk van Hilma Af Klint.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 december

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 december

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

————————————————————————————————————————–

SBKZ lezing op 14 november 2023 in Swanla onder de titel:

Brueghel:  De familiereünie

Na de succesvolle tentoonstelling van het Noordbrabants Museum over Jeroen Bosch in 2016, is het tijd voor de familie Brueghel. Voor het eerst zijn alle vijf generaties van deze schildersfamilie verbonden in een omvangrijke tentoonstelling waarin alles aan bod komt. Waaronder de sterke familiebanden, hun innovatieve denkwijze en tomeloze ambitie en natuurlijk de kunstwerken. Van generatie op generatie bleef het familiebedrijf Brueghel een internationaal succes. Ontdek het geheim van een van de meest belangrijke families in de kunstgeschiedenis.

De lezing wordt gegeven door Hoo Man Chan, één van onze vaste sprekers, die eerder
boeiende lezingen gaf over exposities als “De tuinen van Monet”  en ”Johannes Vermeer”.

———————————————————————————————————————SBKZ lezing op 12 september 2023 in Swanla onder de titel:
Kunst gecreëerd door AI (Kunstmatige intelligentie).
door Henk ten Hoopen en Laila Bakker
In de presentatie zal worden ingegaan op de visie op kunst door de
eeuwen heen. Van de muurschilderingen in de grotten van Lascaux
tot de banaan met ductape aan de muur geplakt en kunst gecreëerd
door de computer. Kun je AI kunst herkennen? Je zult het zelf mogen
beoordelen. Het zal een interactieve bijeenkomst zijn. Laila Bakker zal
ons meenemen in het daadwerkelijk creëren van AI kunst. De zaal
mag met suggesties komen voor een, ter plaatse, te creëren
kunstwerk,
Tenslotte een discussie of AI als echte kunst kan worden
gekwalificeerd en wat beschouwen we als “kunst”?

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen
Voor de lezingen geldt de volgende betalingsregeling:
Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 12 september
Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 12 september
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien
niet anders mogelijk.

——————————————————————————————————————

Op 21 maart organiseert SBKZ een lezing over de momenteel in het Rijksmuseum Amsterdam lopende tentoonstelling “Johannes Vermeer. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. Spreker is Hoo Man Chan.

De expositie in Amsterdam is al uitverkocht, maar bij ons kunt u nog terecht en zit u op de eerste rang.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 maart

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 maart
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

Op 21 februari organiseert SBKZ een lezing over het Nederlands Fotomuseum, gelegen op de Kop van Zuid. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De museumdocent Hannah Kalverda zal deze presentatie (met beeldondersteuning) verzorgen.

In de presentatie zal aanbod komen:

 1. Introductie over het museum en de Eregalerij.
 2. Introductie op het werk van Sanja Marušić – Out of this world (te zien in ons museum van 18 februari t/m 18 juni 2023)
 3. Introductie op het werk van Claudia Heinermann – Siberean Exils (te zien in ons museum van 28 januari t/m 14 mei 2023)

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Eregalerij samengesteld voor fotografie als hedendaags en actueel medium. Deze wereldwijde primeur is voor Nederland en te zien in het Nederlands Fotomuseum.

In de Eregalerij vertellen 99 foto’s samen het verhaal van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland vanaf 1842. Het toont de hoogtepunten, de vernieuwingen en de enorme stappen die fotografen maakten. Iedere foto die onderdeel uitmaakt van de Eregalerij is van iconische waarde door hun maatschappelijke en artistieke betekenis.

Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen

Voor de lezingen geldt  de volgende betalingsregeling:

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen:
Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Lezing 21 februari.

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Lezing 21 februari en uw naam.
Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 12.
Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien niet anders mogelijk.

————————————————————————————————————————

14 juni, 20.00 tot 22.00 uur: Lezing “Kunst kijken en … meer zien” door Willy Atema in
Dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen.
We gaan vanuit verschillende gezichtspunten naar kunst kijken … en meer zien. Wat is eigenlijk het
verschil daartussen? Iedere cultuur en daarin weer ieder voor zich hanteert een esthetisch oordeel:
wat vinden we ‘mooi’ of ‘lelijk’. In deze zin is ons dagelijks leven doordrongen van het soort vragen
die in de kunstfilosofie (of esthetica) centraal staan. Is kunst een kwestie van nabootsing (Plato’s
mimesis) of een gevoelskwestie? Moet ze ons kippenvel geven, origineel zijn, of komt het vooral op
bevestiging aan. We stellen ons deze vragen aan de hand van een aantal kantelpunten in de
geschiedenis van de beeldende kunst, met als leidraad de vraag: waarom waren de veranderingen zo
schokkend voor de eigentijdse beschouwer en wat schokt ons nog?
Met deze laatste lezing sluiten we het lezingenseizoen 2021 – 2022 af. In het nieuwe seizoen
zal de aftrap wat betreft de lezingen zijn op dinsdag 13 september.
U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat.
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 10. Te voldoen op
bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas. o.v.v.
Lezing Kunst kijken.

Op 12 april a.s. organiseert stichting beeldende kunst Zuidplas de lezing:

Banksy – Myth or Money” door Peter Thissen.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

Als er een kunstenaar is die die zich wereldwijd op de interesse mag verheugen van jong en oud, is het Banksy. Hij spreekt jongeren aan met zijn graffiti kunst, maar ook oudere kunstkenners hoeven niet meer overtuigd te worden van de artistieke waarde van zijn werk.

Heel opmerkelijk, omdat niemand weet wie Banksy is. Hij, of is het een zij, heeft vanuit een oorspronkelijke noodgedwongen anonimiteit, deze inmiddels tot een handelsmerk gemaakt.

Wat maakt Banksy zo uniek? Zijn het de exorbitante bedragen die voor het werk worden betaald? Zijn het de cartooneske kritische sjablonen? Of is het die anonimiteit die contrasteert in een tijd waarin alle informatie virtueel op straat ligt? Waarom kennen we dan de identiteit van deze kunstenaar niet? Dat maakt de kunstenaar nog meer tot een mythe.

Is het een Fantomas, een Robin Hood of is het een geniale marketing truc?

De kunsthistoricus Peter Thissen neemt u mee in een lezing over het fenomeen. Er worden misschien tipjes van de sluier opgelicht, maar of het tot een ontmaskering komt??

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing Banksy.
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 10. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing Banksy.

Op 8 maart 2022 organiseert stichting beeldende kunst Zuidplas de lezing:

“Zwart-Wit” door Marius Boer.

De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

Zijn onderwerp, “het menselijk lichaam”,  is voor fotograaf Marius Boer tot op heden een niet aflatende bron van inspiratie geweest.

De keuze voor Zwart-Wit in een vroeg stadium tot stand gekomen geeft hem in de vijftig jaar die hij aan zijn vrije werk heeft besteed een extra dimensie.

De lezing geeft  inzicht hoe de fotografische werken tot stand zijn gekomen onder invloed van tijd en persoonlijke ontwikkeling, vanaf het analoge tijdperk tot het digitale heden.

Marius werkt voornamelijk in de studio met vaste, vrouwelijke modellen die jarenlang op inspirerende wijze voor aanvullende creatieve wisselwerking zorgen.

Deze werkwijze die vertrouwen als basis heeft geeft vernieuwende impulsen waardoor de zoektocht steeds opnieuw voor hem verrassende beelden oplevert.

Niet voor niets beschrijft Marius zijn werkwijze als “plat beeldhouwen”.

Of u als beschouwer dit ook als zodanig ervaart weet u na afloop.

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing Zwart-Wit.
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 10. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing Zwart-Wit.

8 februari 2022

We gaan een eind terug in de tijd dit keer. We duiken de Renaissance in. Onze spreker, Bjorn de Leeuw, zegt er het volgende over:

De Franse hertog Jan van Berry was een puissant rijke verzamelaar van mooie dingen. Zijn verzamelingen waren zo groot dat hij zelfs verzamelingen verzamelde. Hij is de erflater van één van de belangrijkste en meest revolutionaire kunstwerken uit de middeleeuwen: Les Très Riches Heures du Duc de Berry uit 1416. En het waren nota bene Nederlandse kunstenaars die dit werk voor de hertog in elkaar zetten! Het resultaat is niets minder dan een revolutie in de kunst en een erfstuk van een eigenaardige andere tijd. Wat kunst vermag leert u in deze lezing. Het zal u verbazen!

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 10. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas. o.v.v. Lezing 0802.

aanvang 20:00

Bij binnenkomst moet u een geldige coronacheck kunnen tonen. Zowel digitale als papieren bewijzen zijn geldig. Ook moet u een mondkapje op. Dat mag af als u op uw plaats zit.

N.B. Vanuit Swanla is gemeld, dat er MAXIMAAL 28 personen kunnen deelnemen. Zorg dus voor tijdige aanmelding en betaling. Vrienden van SBKZ hebben voorrang.

27 november 2021

De lezing over Banksy op 14 december gaat helaas niet door i.v.m. de COVID-maatregelen.

De lezing, gegeven door Peter Thissen is verzet naar dinsdag 12 april 2022

—————————————————————————————————————Persbericht

Worden de jaren 2020-21 de Frida Kahlo jaren? Het lijkt erop! Een biopic, ons Nationale Ballet, het Cobra Museum, het Drents Museum met een uitgebreide tentoonstelling vanaf oktober 2021, allemaal laten ze (delen van) Frida zien. Kunsthistorica Willy Atema vertelt u graag het hele verhaal van dit (ook feministische) icoon! Wereldwijd is ze een van de bekendste en meest geliefde vrouwelijke kunstenaars. Door haar kunst, haar opvallende verschijning, intense leven en talloze liefdes (ook voor feesten en tequilla) naast een open en gecompliceerd huwelijk met kunstenaar Diego Rivera.

Dinsdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur in Dorsphuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen. Toegang voor Vrienden van SBKZ € 5, overige belangstellenden € 10.

Voorkeur heeft vooraf inschrijven sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van naam lezing.

Betaling: op rekening NL85RABO0316161489 o.v.v. naam lezing

nadere informatie volgt.
Stichting Beeldende Kunst Zuidplas laat weer van zich horen

De stichting Beeldende Kunst Zuidplas gaat de komende tijd weer los met enkele interessante activiteiten. Ondanks het covid-19 virus dat zich nog steeds hevig roert, is er binnenkort weer een lezing bij te wonen.

Het gaat om een lezing via het medium “ZOOM”. En wel een verhaal naar aanleiding van de tentoonstelling (helaas momenteel niet te bezoeken) “Het gedroomde museum”. Het betreft dan het Kunstmuseum (v/h. Gemeentemuseum) Den Haag.

Lang voordat museumarchitectuur populair was als toeristische trekpleister, droomden architect Hendrik Petrus Berlage en museumdirecteur Hendrik Enno van Gelder van een vooruitstrevend museumgebouw. Een gebouw waar bezoekers zich thuis zouden voelen, en waar de kunst ultiem tot z’n recht zou komen. In 1935 werd deze droom werkelijkheid met de opening van een nieuw museum voor moderne en toegepaste kunst in Den Haag.

Het gedroomde museum

Het gedroomde museum

De lezing wordt  op dinsdag 13 april vanaf 20.00 uur gehouden door kunsthistorica Wendy Fossen, die voor SBKZ al eerder lezingen verzorgde o.a. over Andy Warhol en Breitner&Israels.

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht. U kunt zich vanaf heden inschrijven via sbkzuidplas@gmail.com. Betaling kan op rekening NL85RABO 0316 1614 89 t.n.v. St. Beeldende Kunst Zuidplas o.v.v. lezing 1304. (Vrienden SBKZ: € 5, overige belangstellenden betalen € 10).

U ontvangt dan op 13 april ongeveer een uur voor aanvang van de lezing (begin 20.00 uur) een link in uw mailbox, waarmee u kunt inloggen op de ZOOM-omgeving.

Voordeel van deze wijze van lezing is, dat we niet gebonden zijn aan een maximum aantal van 20 personen, dus wat ons betreft schrijft u zich in grote getale in!

Verder start SBKZ met een nieuw project “Licht”. Dit als vervolg op de projecten “En plein air” en “De Winterschilder”. Een ieder kan weer meedoen en werk aanleveren, dat dan in elk geval op ww.sbkzuidplas.nl zal worden getoond.

——————————————————————————————————————–

ARCHIEF

dinsdag 10 november 2020: va ZOOM “de mooiste brieven van Vincent van Gogh” door Marjolein de Vries. Zie nieuwsbrief nov

dinsdag 8 december 2020: lezing over John Constable  -Hoo-Man-Chan

                                                    Lezing 4 maart

– Op woensdag 4 maart is er een gezamenlijke  bijeenkomst van SBKZ met de Kunstkring Prins Alexander (KPA) uit Rotterdam. Wout Braber, Hoofd Huisvesting van het museum Boijmans van Beuningen zal ons een kijkje geven achter de ideeën en de realisatie van het nieuwe en unieke publiek toegankelijke Depot. Op 17 maart 2017 ging de eerste paal de grond in. Het unieke en spiegelende gebouw telt 6 verdiepingen, is 39,5 meter hoog en biedt straks ruimte aan 151.00 kunstwerken. De planning is dat het nog dit jaar wordt geopend.  Als u vast wat informatie vooraf wilt bekijken ga dan naar www.boijmans.nl/depot. Daarnaast zal Rebecca Kraanen, relatiemanager vrienden en begunstigers van Boijmans, ons graag meenemen naar de voordelen van de vrienden van Museum Boijmans Van Beuningen.

N.B. Voor Vrienden van SBKZ en leden van de Kunstkring Prins Alexander  is de toegang deze avond gratis! Overige belangstellenden betalen € 10.

De lezing is in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen. Zaal open: 19.30 uur, aanvang lezing: 20.00 uur.

N.B. In verband met ziekte van hierboven genoemde sprekers, zal de presentatie worden gehouden door Sandra Kisters, hoofd Collecties en Onderzoek van museum Boijmans van Beuningen.

Breiner en Israels

‘In het Kunstmuseum Den Haag is in het voorjaar de tentoonstelling ‘Breitner en Israels. Vriendschap en rivaliteit’ te zien waar het museum inzoomt op die onderlinge verhouding tussen deze twee grootmeesters uit de late 19de eeuw. De een geboren met de zilveren lepel in zijn mond, de ander ging op zijn veertiende al werken. Geen wonder dat Breitner met enige jaloezie Israels entree in de kunstwereld bekeek. Toch vindt Breitner eerder zijn draai dan Israels, die onder de vleugels van zijn vader uit moet zien te komen. Israels verhuist dan ook naar Amsterdam en wordt gevolgd door Breitner, wiens stijl hem dan zal inspireren om zijn eigen weg te gaan. De wedijver blijft, want de opdrachten uit de hogere milieus komen Israels aanwaaien, terwijl Breitner het moet doen met afbeeldingen van de lagere klassen. Ondanks dat ze elkaar over en weer de loef willen afsteken, zijn ze toch ook bevriend.

breitner israels (2)

Op woensdag 12 februari komt Wendy Fossen een lezing houden over deze expositie.
Plaats: Dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
Aanvang: 20.00 uur (tot 22.00 uur). Zaal open: 19.30 uur.
Toegang: Vrienden SBKZ € 5, overige geïnteresseerden € 10.

Op woensdag 8 januari 2020 houdt Willy Atema over het Surrealisme een lezing onder de titel:

Gek van Surrealisme”.

pipe

Het surrealisme behoort zeker tot één van de meest invloedrijke richtingen in de moderne kunst, met een bevrijdende invloed op design, interieur, mode, film, architectuur en reclame. De surrealisten waren in hun tijd (hoogtepunt globaal 1925-40) onaangepast, deden schokkende dingen en hun bizarre werk prikkelt de fantasie, nog altijd, of staat gerant voor een oprechte lach. En trouwens, helemaal verdwenen is die idee nooit. De Mannen (maar ook de door hen bewust buiten de aandacht gehouden vrouwen!) hadden een obsessieve fascinatie en onbeteugelde passie voor het onbewuste, toeval, de droomwereld, fantasie, gektes, visioenen en symbolen. Kluts alles door elkaar et voila: ‘Ceci n’est pas une pipe!’

Plaats: Dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
Aanvang: 20.00 uur (tot 22.00 uur). Zaal open: 19.30 uur.
Toegang: Vrienden SBKZ € 5, overige geïnteresseerden € 10.

Info Lezingen SBKZ najaar 2019

Beet

 1. Op woensdag 11 september start het Lezingenprogramma Najaar 2019 van SBKZ met een lezing door Patricia Huisman over de tentoonstelling “Beet!”, die van 23 juni tm 10 november wordt gehouden in het Dordts Museum.
  Sinds de Middeleeuwen verrijken de geschubde schepselen onze cultuur. Een geschilderde vis kan Christus symboliseren of juist satirisch of erotisch bedoeld zijn.
  Patricia legt ons de verborgen betekenissen (de Symboliek) van vissen uit.
  Woensdag 11 september om 20.00 uur in Swanla, Burg. Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
  Toegang: Voor Vrienden van SBKZ: € 5; overige: € 10. Betaling in de zaal mogelijk.

Mata Hari

 1. Op woensdag 9 oktober gaat Willy Atema ons alles vertellen over Mata Hari.
  In deze cultuurhistorische presentatie leef je mee met Margaretha Geertruida Zelle, een ‘femme fatale’. Het is een dramatisch verhaal van moed en glorie, verlies en verraad! Aan de hand van persoonlijke bezittingen, foto’s, plakboeken, brieven en dossiers maak je kennis met deze vrouw die, geboren in Leeuwarden, door pech achtervolgd in Nederlands-Indië, als 29-jarige successen beleeft in Parijs. Een echte dame met een geweldig prijskaartje! De kranten, en de heren, raken niet uitgeschreven over en uitgekeken op deze sensatie. Het succes van deze ‘grande horizontale’ duurt 10 jaar – dan eindigt haar leven voor een Frans vuurpeloton, verdacht van spionage.
  Woensdag 9 oktober om 20.00 uur in Swanla, Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
  Toegang: Voor Vrienden van SBKZ: € 5; overige: € 10.
  Betaling in de zaal mogelijk.
 1. Rembrandt
  Van 12 oktober tm 2 februari 2020 presenteert het Rijksmuseum Rembrandt-Velázquez. Een tentoonstelling met topstukken van dé grote meesters uit de 17de eeuw uit Nederland en Spanje. Schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera komen voor het eerst samen dankzij de unieke samenwerking tussen het Museo del Prado in Madrid en het Rijksmuseum. Rembrandt-Velázquez gaat vooral over schoonheid, emotie, religie en realisme, waarbij de Spaanse en Nederlandse meesterwerken in paren worden gepresenteerd en zo met elkaar in dialoog gaan.
  Björn de Leeuw komt op woensdag 6 november verschillen en overeenkomsten tussen die grote Hollandse en Spaanse meesters uitleggen.
  Woensdag 6 november om 20.00 uur in Swanla, Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
  Toegang: Voor Vrienden van SBKZ: € 5; overige: € 10.
  Betaling in de zaal mogelijk.

Monet

 1. Wie kent ze niet: de wereldberoemde waterlelies van Claude Monet (1840-1926)? Maar wie heeft deze kleurexplosies op doek in werkelijkheid gezien en zich verloren in de spiegelingen, niet meer wetende waar water begint en lucht ophoudt?
  Hoog tijd voor een groots eerbetoon in Gemeentemuseum Den Haag. InMonet – Tuinen van verbeelding worden maar liefst veertig internationale topstukken bijeengebracht. Het schilderij “Blauwe regen” uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum is het stralende middelpunt. De tentoonstelling duurt van 12 oktober tm 2 februari 2020.
  Hoo Man-Chan geeft een boeiende lezing over deze tentoonstelling.
  Woensdag 11 december om 20.00 uur in Swanla, Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen.
  Toegang: Voor Vrienden van SBKZ: € 5; overige: € 10.
  Betaling in de zaal mogelijk.
 2. 28 september 2018
  Hollands Glorie.

   

  28 september 2018, 20:15 uur in dorpshuis Swanla. Afwijkende prijs voor iedereen. €15,- Aanmelden via de website https://www.dorpshuis.nl/agenda

  Hollands Glorie de nieuwe productie van Hans Visser & Irena Filippova.

  Hollands Glorie is een indrukwekkende multimedia voorstelling over het leven en werk van de oude Hollandse en Vlaamse Meesters. Hans Visser en Irena Filippova duiken in de geschiedenis van de Lage Landen tijdens de Gouden Eeuw en gaan op
  zoek naar de verhalen achter de beroemde schilderijen. Een reis in beelden en tijd langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse schilderkunst. Grootse projectie van de mooiste schilderijen en schitterende muziek … een must voor iedereen die wil zien waar “wij Nederlanders” trots op mogen zijn …er is nooit betere reclame gemaakt voor ons landje dan door de schilders
  .Hollands Glorie

  Hans Visser en Irena Filippova

  24 oktober 2018

  Lezing Vrouwelijke Rubens, Michaelina Wautier  (1604–1689)
  door Mariëlle Lassche.

  Op 24 oktober 2018, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla.

  Entreeprijzen €5,- of € 10,-, via Simpleticket + €1,-

  De canon van de kunstgeschiedenis wordt (nog steeds) gedomineerd door mannelijke grootmeesters, die al tijdens hun leven wereldberoemd waren. Maar er waren ook kunstenaars die hun eigen weg gingen en tegenwoordig niet meer bekend zijn en wiens werk recentelijk weer opduikt en onderzocht wordt. Michaelina Wautier (1604-1689) is zo’n kunstenares. Ze past zó in het rijtje beroemde schilderessen uit de Barok, zoals Artemisia Gentilleschi en Judith Leyster.

  Michaelina was een groot en veelzijdig kunstenares in de 17e eeuw. Haar werk werd verzameld door een van Europa’s grootste kunstverzamelaars: Aartshertog Leopold Wilhelm. In tegenstelling tot veel andere vrouwelijke kunstenaars van haar tijd schilderde ze niet alleen portretten of stillevens, maar waagde ze zich ook aan genrestukken, altaarstukken en zelfs mythologisch werk op heel groot formaat!

  In deze lezing zal Mariëlle Lassche ingaan op de vragen: Wie was Michaelina Wautier? Wat weten we van haar leven en opleiding? En waarom is ze vergeten in de geschiedenis?

  Aan de hand van zo’n 30 werken die nu nog van haar bekend zijn wordt haar oeuvre besproken, waaruit zal blijken dat Michaelina Wautier haar ereplaats verdient in de canon van de kunstgeschiedenis.

  Over Mariëlle Lassche

  Mariëlle behaalde in 1997 haar master in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien werkt ze als onafhankelijk kunsthistorica vanuit haar eigen bedrijf Kunst & Context. Met een enthousiaste en laagdrempelige manier van vertellen neemt ze haar publiek mee in de kunstgeschiedenis van de oudheid tot de hedendaagse kunst, architectuur en design. Ze plaatst de kunstwerken in een brede context en laat zien hoe we anders naar kunst kunnen (leren) kijken. Maandelijks neemt ze meer dan 75 cursisten mee naar musea overal in Nederland waar ze rondleidingen geeft bij actuele tentoonstellingen. Daarnaast verzorgt ze regelmatig lezingen voor kunstverenigingen en musea en schrijft ze voor de kunsttijdschriften Palet Magazine en Atelier Magazine. www.mariellelassche.nl
  Michaelina Wautier

  Afbeelding: Michaelina Wautier, zelfportret, Olieverf op doek, 120 × 102 cm., Particuliere verzameling

   

   

  28 november 2018

  Lezing Leonardo da Vinci , door Patricia Huisman

                 Leonardo Da Vinci

  Op 28 november 2018, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla. Entreeprijzen €5,- of € 10,- via Simpleticket + €1,-

  Teylers Museum in Haarlem organiseert komend najaar een grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci, de meest veelzijdige en beroemde kunstenaar uit de Renaissance. Deze lezing plaatst de kunstenaar in de context van zijn tijd en belicht zijn leven, zijn kunst, zijn uitvindingen en zijn opdrachtgevers. Door zijn veelzijdigheid was hij de typische ‘homo universalis’ zoals rond 1500 het ideaalbeeld van de mens was.

  Leonardo (1452-1519), was één van de eersten in de schilderkunst die zich bezighield met de expressie van emoties. Dat is niet alleen zichtbaar in een schilderij als de Mona Lisa, maar ook in Leonardo’s vele schetsen en tekeningen. Met zo’n 30 tekeningen van de meester en evenveel werken van tijdgenoten wordt duidelijk hoe ver Leonardo zijn tijd vooruit was.

  In 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo is overleden en zullen overal ter wereld tentoonstellingen worden georganiseerd. Twee jaar geleden is Teylers begonnen met het realiseren van een oude droom: de eerste grote Nederlandse tentoonstelling van echte tekeningen van Da Vinci. Leonardo’s werk is verspreid over musea over de hele wereld (en in de verzameling van de koningin van Engeland) en het was niet gemakkelijk om het in bruikleen te krijgen. Een unieke kans dus om zijn tekeningen te zien, bereidt u zich voor met deze lezing!

  16 januari 2019

  Lezing “Haute Couture” door Sonia Angulo.

  Op 16 januari 2019, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla. Entree prijzen €5,- of € 10,- via Simple ticket + €1,-

  Kleding bestaat al sinds mensenheugenis. Maar niet alle kleding heeft met kunst te maken. Haute Couture wel.
  In de lezing zal worden ingegaan op de geschiedenis en de kenmerken van Haute Couture. Na een algemene inleiding zal het leven en werk van Coco Chanel worden besproken.

  Haute Couture
  Coco Channel

  20 februari 2019

  Lezing “Caravaggio & caravaggisten” door Hoo-Man Chan M.A

  Op 20 februari 2019, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla. Entreeprijzen €5, of € 10,- via Simpleticket + €1,-

  SAMEN IN ROME, MAAR IEDER TROUW AAN ZIJN EIGEN KOMAF. TUSSEN 1600-1630, DE KERNPERIODE VAN HET EUROPEES CARAVAGGISME, WERDEN IN ROME 2700 KUNSTENAARS GEREGISTREERD, WAARVAN 572 BUITENLANDERS. ZE BEZOCHTEN DEZELFDE KERKEN EN COLLECTIES. ZE SPRAKEN ELKAAR. EN ZE SCHILDERDEN! DEZELFDE THEMA’S, DEZELFDE INSPIRATIEBRONNEN, MAAR IN UITWERKING TOTAAL VERSCHILLEND. UTRECHT, CARAVAGGIO EN EUROPA BELICHT JUIST DEZE VERSCHILLEN TUSSEN DE EUROPESE NAVOLGERS VAN CARAVAGGIO. DOOR DE WERKEN THEMATISCH TE PRESENTEREN IS DIRECT DUIDELIJK DAT IEDERE KUNSTENAAR WERKTE VANUIT ZIJN EIGEN CULTURELE ACHTERGROND.

  ROME WAS HET CENTRUM VAN DE WERELD IN HET BEGIN VAN DE GOUDEN EEUW. JONGE SCHILDERS UIT HEEL EUROPA TROKKEN NAAR DE EEUWIGE STAD, WAAR – ZO DEED HET GERUCHT DE RONDE – CARAVAGGIO VOOR EEN REVOLUTIE HAD GEZORGD. EEN NIEUW REALISME IN DE SCHILDERKUNST, ONGEKEND DRAMA, HET GROTE GEBAAR EN EEN MYSTERIE VAN LICHT. DAT MOEST JE MET EIGEN OGEN ZIEN. UTRECHTSE SCHILDERS DIRCK VAN BABUREN, HENDRICK TER BRUGGHEN EN GERARD VAN HONTHORST WAREN ERBIJ.

  Caravaggio

  20 maart 2019,

  Lezing over Andy Warhol door Wendy Fossen.

  20 maart 2019,  SBKZ lezing

  Lezing over het leven en werk van Andy Warhol door Wendy Fossen

  “Kunst elitair, stoffig en saai? “ Niet als het aan kunsthistorica Wendy Fossen van Casa dell’Arte ligt! Zij geeft geen droge colleges maar vertelt met zo veel vuur en passie over kunst dat je voorgoed verkocht bent.

  Andy Warhol is een kunstenaar die niet meer weg te denken is uit de moderne tijd. Van de effecten die op je foto’s op je telefoon kunt loslaten, tot de vormgeving van producten en logo’s. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door Pop Art, en Andy Warhol in het bijzonder.

  Als jongen legt hij al een tekentalent aan de dag en zal precies op het juiste moment de juiste dingen doen. Als startende kunstenaar in de naoorlogse jaren behoort hij tot de Pop Art beweging. Zijn eerste stappen zet hij in de reclame wereld en tekent hij advertenties en ontwerpt hij kerstkaarten. Hij wordt vooral bekend met zijn afbeeldingen en installaties van doodgewone voorwerpen, die hij tot kunst verheft. Dat alles, aangevuld met een groot ego en een aan exhibitionisme grenzend karakter, zorgt ervoor dat hij een wereldster wordt. Zijn zeefdrukken en schilderijen zijn ongekend populair in een stijl die direct herkenbaar is.

  Tijdens de lezing zullen we Warhol’s carrière van het begin tot het einde volgen, en dieper ingaan op een aantal thema’s zoals het ontstaan van de Campbell soep blikken en de Brillo dozen.

  Op 20 maart 2019, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Entree prijzen €5,- (alleen voor vrienden SBKZ) of € 10,- via Simple ticket + €1,-

  Andy Warhol

  Andy Warhol

  10 april 2019

  Lezing over de fotograaf Erwin Olaf door Hanneke de Man

  Op 10 april 2019, 20:00 uur  in dorpshuis Swanla. Entreeprijzen €5,- of € 10,- via Simpleticket + €1,-

  Erwin Olaf is een van de bekendste Nederlandse fotografen. Begin dit jaar kreeg hij veel lof voor zijn portret- en staatsiefoto’s van de koninklijke familie.

  Olaf (1959) begon zijn carrière als fotojournalist, maar stapte al snel over op de geënsceneerde fotografie. In deze foto’s kon hij het beeld geheel naar eigen hand zetten.

  Als een van de eersten in Nederland maakte hij daarbij gebruik van fotoshop-technieken.

  Aanvankelijk zocht hij de provocatie in zijn beelden, vanaf 2000 worden thema’s als kwetsbaarheid, eenzaamheid en verlangen steeds belangrijker.

  Ter gelegenheid van Olafs zestigste verjaardag jaar organiseren het Haags Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag in de lente van 2019 een groots overzicht.  Het Gemeentemuseum toont het vrije werk vanaf het jaar 2000 tot en met Olafs nieuwste, in Shanghai gemaakte serie. Het Fotomuseum zoomt in op zijn ambachtelijke maakproces en de overstap van analoog werkende fotojournalist naar digitale beeldmaker en verhalenverteller. Naar aanleiding van deze tentoonstelling zal Hanneke de Man in haar lezing dieper ingaan op het werk van deze bijzondere fotograaf.

  fotograaf Erwin Olaf

Lezingen SBKZuidplas 2017-2018

Voor seizoen 2018-2019 even naar beneden scrollen a.u.b.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opstellen van het lezingen programma 2018-2019. Het komend seizoen worden de lezingen in het dorpshuis Swanla, in Zevenhuizen, gehouden. Het betreft de volgende data: 28 sept, 24 okt, 28 nov, 16 jan, 20 febr. 20 maart en 10 april. Noteer de data vast in uw agenda. Nadere info volgt. 

 

26 september 2017

Gerard Hol over fotografie
Ik fotografeer al behoorlijk wat jaartjes met veel plezier, waarbij mensen altijd de hoofdrol in mijn foto’s gespeeld hebben.
Begonnen met portretfotografie, zijn het tegenwoordig, naast mijn modelfotografie, heel vaak gewoon ontmoetingen op straat, die ik met mijn camera vastlegt.
Het laatste jaren ben ik ook steeds meer bezig mijn eigen beelden te creëren waarbij ik met behulp van photoshop mijn eigen fantasieën tastbaar maak. Vaak wordt ik daarbij geïnspireerd door de surrealistische of magisch realistische schilderkunst .
In 2017 wordt er een nieuw hoofdstuk aan mijn fotografische activiteiten toegevoegd, samen met Marjolein, mijn dochter, hebben we Fotostudio Fatamorganaa opgestart, waar we naast het fotograferen van mensen en huisdieren ook cursussen gaan geven.
Op mijn facebook pagina vind je altijd mijn nieuwste foto’s
https://www.facebook.com/fatamorganaa.dreams/

portret-2

24 oktober 2017

Architect Dirk Jan Postel

Dirk Jan Postel (1957) is opgeleid aan de TU Delft. Met een scherp oog voor detail en een diepgaande materialenkennis (met name met betrekking tot glas) realiseerde hij uiteenlopende projecten: stadhuizen, scholen, een glaspaviljoen, een theater, een verkeerscentrum en een ambassadewoning.

Aan de hand van enkele projecten neemt Dirk Jan ons mee in zijn wereld van de architectuur. Ook de projecten voor het nieuwe gemeentehuis in onze eigen Zuidplas en het spraakmakende museum Voorlinden in Wassenaar zullen aan bod komen.

Museum-Voorlinden-Kraaijvanger-Architects-Ronald-Tilleman-01

21 november 2017

Willy Atema over Helene Kröller Möller

Willy Atema is opgeleid als cultuurhistoricus en is sinds 2000 werkzaam voor haar eigen kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde (Vlaardingen). Met haar presentaties streeft ze ernaar kunst en kunst- en cultuurgeschiedenis inzichtelijk te maken door op een heldere manier de levensloop van kunstenaars, achtergronden van kunstwerken, stromingen in de kunstgeschiedenis, symboliek of betekenis over het voetlicht te brengen. Haar overtuiging is dat kunst absoluut deel uitmaakt van de belevingswereld van mensen. Haar bureau heeft als motto: De kunsthistorie is er niet om uw heleneopvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen. Voor verdere informatie zie haar website: www.kunstEnkunde.nl

HELENE KRÖLLER-MŰLLER, de mecenas en Bart van der Leck, de verversbaas.
Het Kröller-Műller  museum presenteert tussen 14-10-2017 en 02-04-2018 de tentoonstelling: ‘Helene Kröller-Műller en Bart van der Leck’. Die laatste zorgde, met Mondriaan, voor het inhoudelijk fundament van De Stijl. Helene Kröller-Műller was een intelligente, ambitieuze en energieke vrouw die aan het begin van de 20e eeuw een collectie moderne kunst samenbracht die in Nederland en ver daarbuiten geen gelijke kende. Haar echtgenoot, Anton Kröller, directeur van het omvangrijke en vertrouwenwekkende Muller & Co behoorde tot een van de rijkste Nederlanders van zijn tijd. Helene werkte nauw samen met gerenommeerde architecten als Ludwig Mies van der Rohe, H.P. Berlage en Henry van de Velde om haar levensdoel te verwezenlijken: het bouwen van een monument van cultuur dat zou toebehoren aan de Nederlandse bevolking. Maar in 1917 keerde het tij. Het Kröller-Műller Museum te Otterlo werd in 1938 geopend, ‘… uit verdriet geboren … ‘volgens haarzelf. Helene Kröller-Műller, een karaktervolle en eigenzinnige perfectioniste die een bestaan vol geestelijke verdieping nastreefde en die de kunst beschouwde als middel daartoe.

6 februari 2018

Caroline Lassche over Art Nouveau en het Japonisme

Rond 1900 was er in de kunstgeschiedenis een ware revolutie gaande. Gebouwen, meubelen maar ook sieraden en andere gebruiksvoorwerpen werden vormgegeven in sierlijke lijnen en gedecoreerd met natuurlijke motieven. Het begon allemaal in de architectuur maar in mum van tijd was het hele leven in de ban van de Art Nouveau. Een van de inspiratiebronnen was de Japanse kunst die als een ware vloedgvisolf Europa overspoelde. Hoe dat zo kwam en welk effect dit had op de creatieve geesten van die tijd zal worden uitgediept in deze lezing van Caroline Lassche. Aan de hand van vele voorbeelden en het verhaal achter de kunstwerken zal blijken dat het Japonisme een ongelofelijke vruchtbare culturele bron was die grote gevolgen had voor het ontstaan van moderne kunst en design.

Caroline Lassche is onafhankelijk kunsthistoricus en daarnaast docent aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Haar specialisatie is Niet-Westerse Kunstgeschiedenis en verder houdt zij zich bezig met hedendaagse kunst en vormgeving.

14 februari 2018

Kunstmanifestatie door Piet Kouwenhoven
Moz-Art gebouw, Shubertstraat 50, Nieuwerkerk a/d Ijssel

Uitnodiging:   “Van beweging in muziek tot een dynamisch schilderij”

Op woensdag 14 februari 2018 vanaf 20.00 uur wordt door kunstenaar Piet Kouwenhoven een kunstwerk gemaakt op vier doeken of panelen in het “MOZ-Art” gebouw. Het geheel in de vorm van een vierluik. Piet laat zich inspireren door muzikanten in actie.  De expressie en dynamiek, die kenmerkend zijn voor zijn werk, zullen een belangrijke factor zijn bij het tot stand komen van dit kunstwerk. Voor en tijdens het proces zal hij uitleg geven over het hoe en waarom van zijn werk. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Gelieve uw aanwezigheid uiterlijk 11 februari aan te melden via: sbkzuidplas@gmail.com. Ter dekking van de kosten zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.Voorstudie Piet Kouwenhoven
Een eerste schets van het kunstwerk.Piet Kouwenhoven is wellicht ook bekend vanwege zijn optredens tijdens de Z’uitmarkt (zie foto hieronder).Piet Z uitmarkt

8 maart 2018


“Van Gogh en Japan” lezing door Marjolijn de Vries
Locatie Dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86,  Zevenhuizen

Marjolijn de Vries, familie van de schilder Vincent van Gogh, zal op donderdag 8 maart 2018 een presentatie verzorgen over de tentoonstelling “Van Gogh en Japan” in dorpshuis Swanla. Deze tentoonstelling is in het najaar van 2017 op tournee geweest in Japan, en is komend voorjaar in het Van Gogh Museum te zien vanaf 24 maart – 24 juni 2018.  De Japanse invloeden op het werk van Van Gogh gaan veel verder dan de 3 kopieën die Van Gogh gemaakt heeft van Japanse prenten. Dat kun je vooral zien aan de werken die Van Gogh in het Zuiden van Frankrijk gemaakt heeft.

Gelieve zich op te geven voor deze lezing via sbkzuidplas@gmail.com.
Marjolijn

20 maart 2018

De kunstenaar aan het woord

Bart Belonje en Leo Jongenotter over eigen werk

Bart Belonje woont en werkt sinds 1977 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het recente werk is geïnspireerd door zijn reizen naar de Molukken.

afmetng:100x100 materiaal: mixed media aanschafprijs: € 1.300,- huur: € 20,- p/m

Niet alleen de overweldigende flora en fauna, maar vooral het onzichtbare en overal voelbare, van de Molukse mythische cultuur, hebben een blijvende plaats ingenomen binnen zijn belevingswereld. Alle facetten van het mystieke eilandenrijk worden op indringende wijze in beeld gebracht. De schilderijen en beelden die zo ontstaan maken het onzichtbare zichtbaar.

leo jongenotter

Leo Jongenotter 1965 is sinds 1998 werkzaam als beeldend kunstenaar.

Het werk bestaat voor het merendeel uit stalen beelden, zowel voor de binnen- als wel voor de buitenruimte. De werken variëren van zeer klein tot groot. De techniek beperkt zich tot alles wat mogelijk is.

De zoektocht zal nooit eindigen maar richt zich op het zien, vinden en beleven van beweging en emotie rond, binnen en door het beeld. De ongenaakbaarheid van het materiaal vormt een uitdagend uitganspunt wat het proces van creatie een element van strijd meegeeft.

Het werk is bewust voor het overgrote deel als vrij-werk gemaakt. Dit geeft de ruimte die mij past.

8 mei 2018

Verena Ott-Bakhuizen Max Liebermann en het Duits impressionisme

Self-Portrait with Brush, 1913Max Liebermann en Nederland zijn sterk met elkaar verbonden. De Duitse kunstenaar bezoekt vanaf het einde van de negentiende eeuw elke zomer Holland. Hij vindt er jarenlang inspiratie voor zijn schilderijen en sluit een aantal bijzondere vriendschappen met de kunstenaars van de Haagse School. Ondanks deze verbondenheid is het werk van Liebermann nauwelijks te zien in Nederland. Voor het eerst sinds 1980 organiseert het Gemeentemuseum Den Haag een grote tentoonstelling over deze beroemde Duitse kunstenaar. 24 maart 2018 t/m 24 juni 2018. Deze toont niet alleen topstukken uit Liebermanns oeuvre, maar ook prachtige combinaties met de beste werken van de Haagse School.

Het komend seizoen 2018-2019 worden de lezingen in het dorpshuis Swanla, in Zevenhuizen, gehouden. 

Graag vooraf aanmelden dan weten we hoeveel stoelen we ongeveer klaar moeten zetten. sbkzuidplas@gmail.com