Vrienden

 Als u vriend wilt worden van de Stichting kunt u zich aanmelden via inschrijving.

  U bent al vriend voor slechts €22,50 per jaar.

Afhankelijk van het moment van inschrijving via sbkzuidplas@gmail.com

krijgt u een bevestiging met het te betalen bedrag.

De inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL 85 RABO 03161.61.489 t.n.v. Stichting Beeldende Kunst Zuidplas, onder vermelding van uw naam.

Vriend zijn heeft naast de voordelen van de gereduceerde toegangsprijs van de lezingen en ontvangst van de veelgelezen maandelijks uitgebrachte nieuwsbrief een meerwaarde in de vorm van gezamenlijk bezoeken van musea, bedrijven en ateliers van kunstenaars alsmede de mogelijkheid te exposeren. Het bestuur doet er alles aan qua organisatie om deze activiteiten te ontplooien.

Mocht u een van de komende lezingen of excursies wilt bijwonen maar ook als u ideeën hebt of ons wilt ondersteunen in een commissie kunt u een berichtje sturen via ons mailadres sbkzuidplas@gmail.com