Verkoop kunstwerken

Kunstverkoop
Zoals in een vorige Nieuwsbrief aangegeven, hebben we de mogelijkheid geopend om kunstenaars hun werk via onze website te koop aan te bieden. Inmiddels staan van diverse kunstenaars werken te koop onder de knop “Kunstverkoop”.
SBKZ faciliteert in deze alleen door middel van het vermelden van de te koop aangeboden werken op de website. Geïnteresseerden in een bepaald kunstwerk kunnen rechtstreeks met de betreffende kunstenaars contact opnemen.